01

​​

KENNISMAKING

Tijdens een eerste gesprek luisteren we naar je verhaal.  We geven advies over de haalbaarheid van je wensen. Aansluitend maken wij een vrijblijvende offerte op.  Na jouw goedkeuring gaan we van start!

05

DETAILLERING

De bouwaanvraagplannen wor-den verder uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. De nodige uitvoeringsdetails worden uitgewerkt op basis van de ge-kozen vormgeving en ma-terialen.

02

VOORONTWERP

We brengen jouw verhaal verder in kaart aan de hand van gerichte vragen. Samen met jou bepalen we de richting. Samen met alle andere informatie vertalen wij dit vervolgens naar een ontwerp.

06

AANBESTEDING

Aan de hand van het uit-voeringsdossier kunnen er offertes opgevraagd worden bij aannemers voor de uitvoering van de werken.

03

​​

KOSTENRAMING

Een meetstaat (beknopt over-zicht van de uit te voeren werken en de hoeveelheden per materiaal) wordt opgemaakt. Op basis hiervan wordt de kosten-raming opgesteld. Dit wordt verder gedetailleerd tijdens de uitvoeringsfase.

07

WERFOPVOLGING

Tijdens een startvergadering worden de nodige afspraken gemaakt tussen alle bouw-partijen. Vanaf dan wordt er regelmatig een werfvergadering gehouden.

04

BOUWAANVRAAG

Het volledige vergunnings-dossier wordt opgemaakt vol-gens de geldende wetgeving hieromtrent. Het dossier wordt digitaal ingediend in het om-gevingsloket.

08

EINDE v/d WERKEN

Samen met de aannemer doen we een laatste rondgang en controle van de uitgevoerde werken. Vervolgens mag je jouw project in ontvangst nemen!