01

op maat van jouw wensen

We ontwerpen niet volgens een vaste stijl, maar stellen het wensenpakket en de persoonlijke voorkeur van de opdrachtgever centraal.

We willen een thuis creëren afgestemd op jouw persoonlijkheid en leefgewoontes waarbij woonbeleving en gebruiksgemak een belangrijke rol spelen, esthetisch vormgegeven in een elegante architectuur.

Hierbij houden we rekening met de context en oriëntatie van de site, de bouw-voorschriften, opgelegde normen en eisen en andere factoren specifiek voor jouw project.

 

Telkens opnieuw gaan we enthousiast op zoek naar de perfecte KLiK tussen al deze elementen.

 

Op deze manier is elk project uniek en op maat van de bewoners!

02

volgens jouw budget

Tijdens het ontwerpproces worden de ontwerpkeuzes reeds afgestemd op het beschikbare budget.

Een correcte en gedetailleerde kosten-raming wordt opgemaakt zodat de opdrachtgever een duidelijk beeld krijgt over de kostprijs van het project en achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

 

Dit kostenplaatje dient bovendien als maatstaf voor de opvolging en het onder controle houden van het budget tijdens de werken.

03

ondersteuning

Van ontwerp tot oplevering… Er komt wat bij kijken. We begeleiden je doorheen het hele proces.

Van overleg met stedenbouwkundige diensten, de opmaak van het vergun-ningsdossier, coördinatie tussen de verschil-lende bouwpartijen, jullie wegwijs maken in de regelgeving betreffende energie en andere wetgeving, het uitwerken van een gedetailleerd uitvoeringsdossier, jullie in contact brengen met bekwame vaklui,… tot werfopvolging en administratieve onder-steuning waar nodig.

 

We vinden het belangrijk dat we vlot bereikbaar zijn voor onze klanten. Een goede communicatie vinden we essentieel.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle